Cerca a la Web 

Què és l'AMPA?

Presentació de l'AMPA

 

Què és l'AMPA?

L'AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares de l'escola que desitgin formar part com a socis. Està reconeguda legalment en el Registre d'Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu fonamental de l'AMPA és contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament que reben els nostres fills i filles i escoltar i atendre les necessitats de les famílies.

 

Per a què serveix l'AMPA?

  • És el principal interlocutor entre les famílies i l'equip directiu i els mestres del centre escolar.
  • Permet als pares i les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l'escola i sobre temes educatius d'abast més general.
  • Participa en la presa de decisions i en el govern del col·legi mitjançant un representant al Consell Escolar del centre.
  • Administra i gestiona els recursos que aporten les famílies associades.

Què fa l'AMPA?

  • Ofereix i gestiona les diferents extraescolars, servei d'acollida i servei de menjador. Contacta amb les diferents empreses i és l'interlocutor entre aquestes i les famílies, subministrant determinats recursos (estris pel menjador; material d'oficina per les extraescolars lectives; material esportiu per les extraescolars i hora de pati del menjador, etc.).
  • Organització i subvenció de festes escolars: Castanyada, Nadal (organització nadales, Tió, Ambaixador Reial), esmorzar Carnestoltes, Sant Jordi, Festa de la Convivència.
  • Aportacions a les colònies (2n ,4t, 6è).
  • Orles de final d'etapa  (P5 i 6è). 
  • Xerrades i tallers per a les famílies.
  • Aportació de recursos per a l'escola. L'AMPA realitza donacions al centre segons les necessitats que pugin sorgir (ordinadors, tablets, llums pel teatre, llibres per a la biblioteca, jocs per a la dinamització de patis, etc.).

Què és la Junta Directiva?

La Junta Directiva és qui coordina les accions de l'AMPA, administra i representa l'associació, i està composada pel president/a, el/la secretari/a, el/la tresorer/a i vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

Copyright © 2021 AMPA Escola Concòrdia. Tots els drets reservats.
Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.